Our

Team

천체사진가

​적도의/망원경 제품기획/개발/설계/QC

​천문대 시스템 컨설팅

Injoon Hwang

CEO

IMG_1147.jpg

행성사진가

TiTaN TCS  연구개발

​천문대급 제어 시스템 개발

원격 천문대 컨설팅

Suyung Park

CTO

천체사진가

​국제기술영업

Sung-Lae Park

Sales Directer

osj3075_n.jpg

Accounting

Soojung Oh

Accounting Manager

kawano_n.jpg

K-Astec 대표 / 일본 AS

​기술고문

Tomoyoshi Kwano

Electrical Adviser

프랑스 Astromist 대표

프랑스 총판

핸드폰용 시뮬레이션 웹 연구개발

Cyrille Thieullet

Programming Adviser

CSH.jpg

Optical Design

Seunghyuk Chang

Optical Designer

kkj.png

적도의 가공

​각종 부품 개발

Kweonjung Kim

MCT / CNC

jykim.jpg

적도의 생산 / 개조 / QC

Jooyung Kim

Prodcution / QC

© 2018 by HOBYM Observatory

Injoon Hwang's facebook

2364_06_n17ZOz5w.jpg
406184.png
150px-Flag_of_Canada.svg.png