Our

Team

Injoon Hwang

CEO

천체사진가

​적도의/망원경 제품기획/개발/설계/QC

​천문대 시스템 컨설팅

IMG_1147.jpg

Suyung Park

CTO

행성사진가

TiTaN TCS  연구개발

​천문대급 제어 시스템 개발

원격 천문대 컨설팅

Sung-Lae Park

Sales Directer

천체사진가

​국제기술영업

osj3075_n.jpg

Soojung Oh

Accounting Manager

Accounting

kawano_n.jpg

Tomoyoshi Kwano

Electrical Adviser

K-Astec 대표 / 일본 AS

​기술고문

Cyrille Thieullet

Programming Adviser

프랑스 Astromist 대표

프랑스 총판

핸드폰용 시뮬레이션 웹 연구개발

CSH.jpg

Seunghyuk Chang

Optical Designer

Optical Design

kkj.png

Kweonjung Kim

MCT / CNC

적도의 가공

​각종 부품 개발

jykim.jpg

Jooyung Kim

Prodcution / QC

적도의 생산 / 개조 / QC

© 2018 by HOBYM Observatory

2364_06_n17ZOz5w.jpg
오성홍기.png
406184.png
150px-Flag_of_Canada.svg.png
tw_i1a.jpg

Injoon Hwang's facebook